Wanbetalers? Voor een “prikkie” helpen wij u!

20 oktober 2017

Het voordeel van een goede sommatiebrief
Zoals velen ondernemers zullen beamen, zijn wanbetalers een van de grootste problemen binnen de bedrijfsvoering, mede vanwege het risico van het verlopen van de verjaringstermijn. Een goede sommatiebrief is van uiterst belang om dit nadelige gevolg te voorkomen. Het is wettelijk verplicht om een wanbetaler een schriftelijke aanmaning te sturen tot nakoming van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen. Deze brief ´stuit´ de verjaring, wat inhoudt dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen en de oude termijn van vijf jaar – bij een vordering tot een geldsom- wordt gestopt. Een sommatiebrief bevat de mededeling van het bestaan van de vordering, maar moet tevens ondubbelzinnig duidelijk maken dat het recht op betaling na de verjaringstermijn van vijf jaar nog steeds geldig te maken is. De achterliggende gedachte van de verplichting tot een laatste aanmaning is dat de schuldenaar voldoende is gewaarschuwd dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening moet houden met een eventuele vordering en dus in staat moet zijn om gegevens en bewijsmateriaal te overleggen, zodat hij in staat is om zich tegen deze vordering te verweren.

Actie
Als ondernemer bent u natuurlijk niet blij met debiteuren. Ook kunnen wij ons voorstellen dat u liever bezig bent met ondernemen dan met uw debiteuren. Graag helpen wij u hierbij.

Voor maximaal € 35,- excl. btw sturen wij een sommatiebrief naar uw debiteur.

– Bij betaling inclusief de buitengerechtelijke incassokosten bent u niets aan ons verschuldigd.
– Indien er na de brief nog steeds niet wordt betaald, bent u maximaal € 35,- excl. btw (en eventuele uittrekselkosten) aan ons verschuldigd.

Hebt u vragen over een incassozaak en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? De advocaten van Putters staan u graag te woord. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek!