Wetsvoorstel wordt wet: partneralimentatieverplichting van 12 naar 5 jaar!

24 mei 2019

Afgelopen 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Herziening Partneralimentatie’. Wat houdt dit in voor uw alimentatie? Bent u al gescheiden of moet de echtscheiding nog worden geregeld? Lees dan hier wat deze nieuwe wet voor u inhoudt.

De huidige wettelijke maximale duur van de partneralimentatieverplichting is 12 jaar. Maar liefst 77% van alle Nederlanders vindt de maximale termijn te lang, het is ‘niet meer van deze tijd’. De lange alimentatieduur zorgt ervoor dat de alimentatieontvanger vaak niet gericht en voorbereid is op een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Om die reden dienden twee kamerleden in 2015 het wetsvoorstel ‘Wet Herziening Partneralimentatie’ in. Het wetsvoorstel diende mede als stok achter de deur om na een echtscheiding financieel zelfstandig te worden. Er zijn jaren overheen gegaan, maar nu is het eindelijk zover! De standaard alimentatietermijn van twaalf jaar wordt verkort naar vijf jaar, waarschijnlijk al per 1 januari 2020.

Uitgangspunt: maximaal vijf jaar alimentatie

De wet houdt in dat de termijn waarover de alimentatie moet worden betaald, de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar. Als u 6 jaar getrouwd bent geweest, dan is de maximale duur van de alimentatieverplichting dus 3 jaar (de helft van de duur van het huwelijk). Bent u 14 jaar getrouwd geweest, dan is die termijn 5 jaar (het wettelijke maximum).

Uitzonderingen

Er gelden wel uitzonderingen voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

  • Voor huwelijken met jonge kinderen geldt dat de alimentatieverplichting doorloopt totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op 12 jaar;
  • In het geval een huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970, bestaat er recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar. Deze uitzondering vervalt echter na zeven jaar. Als de wet inderdaad per 1 januari 2020 ingaat, kan met ingang van 1 januari 2027 geen beroep meer op deze uitzondering worden gedaan;
  • In het geval het huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar recht op AOW dan eindigt de alimentatieplicht op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Hardheidsclausule

Daarnaast is in het wetsvoorstel een hardheidsclausule opgenomen voor zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. Hierop kan een beroep worden gedaan als de beëindiging van partneralimentatie zeer ingrijpend is voor de alimentatieontvanger. De rechter beslist in elk specifiek geval of verlenging noodzakelijk is. De huidige wet kent deze hardheidsclausule ook, maar uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op deze hardheidsclausule maar weinig wordt toegewezen.

Ingangsdatum

De wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2020. De precieze datum moet nog worden vastgesteld.

Als de rechter in uw geval al een beslissing heeft genomen over partneralimentatie, dan geldt de huidige maximale duur van 12 jaar. Als de wet in werking treedt op het moment dat er een procedure loopt (als er een verzoekschrift is ingediend), dan geldt ook in dat geval een maximale duur van 12 jaar. Alleen op alimentatieverzoeken die vanaf de ingangsdatum worden ingediend, is de verkorting van de duur van toepassing. Als u voornemens bent een verzoek tot echtscheiding in te dienen, dan is het dus van belang te weten waar u goed aan doet.

Als u na de echtscheiding partneralimentatie moet gaan betalen, kan de wet een reden zijn om de echtscheiding uit te stellen. Als u na de echtscheiding recht heeft op partneralimentatie kan de wet juist een reden zijn om haast te maken met de indiening van het echtscheidingsverzoek.

Kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie gelden andere regels, de duur van de betaling van kinderalimentatie blijft dus ongewijzigd. Ouders zijn verplicht voor kinderen tot 21 jaar bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding.

Bent u van plan te gaan scheiden en/of wilt u meer informatie over uw alimentatieplichten of -rechten? Neem dan gerust contact op via info@puttersadvocatuur.nl of tel. 0183-356752.