Ontslagvergoeding en partneralimentatie

14 juni 2017

Over het algemeen wordt van een alimentatieplichtige verwacht dat hij zijn ontslagvergoeding aanwendt om zijn WW-uitkering, dan wel zijn lagere salaris, aan te vullen tot het niveau van zijn oude salaris om hiermee aan zijn alimentatieplicht te kunnen blijven voldoen. Hoewel dit voor de hand liggend is, wordt hierover regelmatig geprocedeerd.

In een zaak bij het Hof waren partijen in 2012 al uit elkaar. De vrouw ontving sinds de echtscheiding partneralimentatie. In geschil is de bijdrage van de man in de kosten van levensonderhoud van de vrouw. Hij stelt dat de behoefte van de vrouw tegenwoordig lager is en zij meer is gaan werken. De vrouw betwist dat en stelt dat zij nog behoefte heeft aan de vastgestelde bijdrage van € 2.750,-. Als onderbouwing geeft de vrouw aan dat zij haar dienstverband reeds heeft kunnen uitbreiden van 25 uur naar 31 uur en dat blijkens de verklaring van haar werkgever er geen mogelijkheid is om meer uren te gaan werken. Het Hof oordeelt dat de vrouw zich voldoende heeft ingespannen om zoveel mogelijk in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Vervolgens is de arbeidsovereenkomst van de man met ingang van 31 mei beëindigd. Blijkens de aangifte inkomstenbelasting 2015 heeft de man een beëindigingsvergoeding ontvangen van € 117.690,- bruto. Aan de orde is of de man de door hem ontvangen ontslagvergoeding had dienen aan te wenden om de achteruitgang in inkomen op te vangen. De man bleek de ontslagvergoeding grotendeels te hebben aangewend voor de verbouwing van zijn huis en de aankoop van een nieuwe auto. Het Hof acht het redelijk ervan uit te gaan dat de man gedurende een aantal jaar in staat kan worden geacht zijn inkomen aldus aan te vullen.

Met ingang van 8 juni 2015 heeft de man tot 31 december 2016 een nieuwe tijdelijke baan en heeft hij deze nieuwe omstandigheid aangevoerd bij het Hof ten aanzien van zijn draagkrachtvermindering. Echter, het Hof ziet in deze door de man aangevoerde toekomstige omstandigheid geen aanleiding om een lager inkomen in aanmerking te nemen bij bepaling van zijn draagkracht.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, besloot het Hof de bestreden beschikking te bekrachtigen en bovenstaande verzoeken van de man af te wijzen. Klik hier voor de gehele uitspraak van het Hof.

Heeft u vragen over partneralimentatie, eventuele herberekening bij gewijzigde omstandigheden of anderszins? Neem gerust contact op met Putters Advocaten voor een vrijblijvend eerste gesprek!