Wettelijke indexering alimentatie in 2019 is 2%!

10 december 2018

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud.

Indexeringspercentage
De wettelijke indexering alimentatie voor 2019 is door de minister van Justitie vastgesteld op 2%. De verhoging geldt zowel voor kinder- als partneralimentatie. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of dat u de alimentatie betaalt op grond van een overeenkomst (bijvoorbeeld een convenant of ouderschapsplan).

Wettelijke plicht
Het is wettelijk verplicht om de verhoging door te voeren. Het is echter niet zo dat de alimentatiebetaler daarvan vooraf een bericht krijgt. Als alimentatiebetaler moet u dus zelf per 1 januari 2019 de te betalen alimentatie met 2% verhogen.
Een rekenvoorbeeld: de alimentatie bedraagt in 2018 € 300,- per maand. Per 1 januari 2019 zal dit bedrag met 2% worden verhoogd. De alimentatie bedraagt dan (€ 300 x 1,02 =) 306,00 per maand. Alimentatie wordt altijd aan het begin van de maand betaald. Voor de maand januari 2019 geldt dus dat het nieuwe bedrag vóór 1 januari 2019 moet zijn betaald.

Wat als de indexering niet wordt betaald?
Als de alimentatieplichtige de alimentatie niet zelf verhoogt, is het aan te raden om de alimentatieplichtige daar wel op te wijzen. U heeft als ontvanger van alimentatie namelijk recht op verhoging van alimentatie. Wordt de verhoging niet betaald, dan kan het LBIO of de deurwaarder worden ingeschakeld om de achterstallige alimentatie te innen.

Nog nooit de alimentatie geïndexeerd?
Het is mogelijk om de indexering over de afgelopen jaren, met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Hieraan zit echter wel een beperking. Na vijf jaar verjaart het recht op inning van achterstallige alimentatie en indexering. Als u binnen die vijf jaar geen actie onderneemt, is het niet meer mogelijk om de niet betaalde indexering terug te vorderen.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of hulp nodig bij het incasseren van achterstallige alimentatie? Neem dan contact met op met een van onze advocaten!