Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

27 januari 2017

Uit een recente uitspraak blijkt dat het mogelijk is om de termijn van de partneralimentatie te limiteren, dat wil zeggen: in duur te beperken. Hieronder leest u een interessante uitspraak van de Rechtbank Den Haag: de termijn van de partneralimentatie wordt gelimiteerd op 5 jaar in plaats van de wettelijke termijn van 12 jaar.

Aanleiding
Een echtpaar is omwille van de carrière van de man naar Canada verhuisd. Echter, hield het huwelijk niet lang stand in Canada. De vrouw was van mening dat het huwelijk duurzaam was ontwricht en heeft op 5 mei 2014 een echtscheidingsverzoek in Canada ingediend. De vrouw is voor de verhuizing naar Canada werkzaam geweest in de zorg en heeft functies vervuld op directieniveau. Na terugkeer in Nederland heeft de vrouw een baan geaccepteerd op een lager niveau om zeker te zijn van een vast inkomen.

Standpunt vrouw
Als gevolg van de verhuizing naar Canada stelt de vrouw dat zij een breuk in haar loopbaan en pensioen heeft en dat ze eveneens zal worden gekort op haar AOW-uitkering. Tot op dat moment is het de vrouw nog niet gelukt een baan te zoeken op haar niveau en daar wijt ze haar leeftijd aan.

Standpunt man
De man stelt dat de vrouw in staat kan worden geacht een functie te verwerven op haar oude niveau en binnen een aantal jaren volledig in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, gezien haar genoten opleiding, haar curriculum vitae en haar netwerk binnen de gezondheidszorg.

Overweging
De rechtbank overweegt dat de vrouw slechts anderhalf jaar buiten Nederland heeft gewoond en daarmee niet een zodanige breuk in de carrière van de vrouw is ontstaan dat zij om die reden niet meer in staat kan worden geacht op termijn een functie op haar oude niveau te verwerven. De rechtbank acht de leeftijd van de vrouw hiertoe evenmin in belemmering. Ten slotte bepaalt de rechtbank dat de vrouw, gelet de functies die zij ambieert, haar curriculum vitae en haar netwerk binnen de zorg in staat worden geacht om binnen enkele jaren in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Oordeel
Rechtbank Den Haag acht het redelijk en billijk dat de man voor een periode van 5 jaar bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw in plaats van de wettelijke termijn van 12 jaar.

Heeft u vragen en/of wilt u nadere informatie over partneralimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Putters Advocaten.