Happily ever after, of toch niet?

26 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch het huwelijk tussen een 71-jarige vrouw en een 15 jaar jongere man ongeldig verklaard. De dochters van de vrouw hadden de rechter verzocht het huwelijk ongeldig te verklaren, omdat zij van mening waren dat hun dementerende moeder op het moment van de huwelijksvoltrekking niet in staat was de strekking en de gevolgen van het huwelijk te overzien.

Love at first sight
Naar aanleiding van een door de man in de krant geplaatste advertentie met de titel: “Man zoekt een vrouw, maar heeft die nog niet gevonden…” heeft de vrouw contact met de man opgenomen. Zij kregen gelijk een relatie en twee weken na hun eerste ontmoeting, trok de man bij de vrouw in. De vrouw had een koopwoning.

In september 2015 ging het mis. De vrouw werd met een delier c.q. acute verwardheid opgenomen op de afdeling neurologie van het ziekenhuis. Tijdens die ziekenhuisopname constateerde de dokter dat er bij de vrouw sprake was van functiestoornissen in het kader van dementie. Drie dagen nadat de vrouw was opgenomen in het ziekenhuis, werd zij ontslagen uit het ziekenhuis en ging weer terug naar huis. Enkele dagen later bezocht de huisarts van de vrouw haar thuis. De huisarts kreeg op dat moment de indruk dat er bij de vrouw sprake was van een dementieel beeld. Vanaf medio september 2015 was het contact tussen de vrouw en haar dochters volledig verbroken. Eind september sprak de huisarts weer met de vrouw. De vrouw kende op dat moment de achternaam van haar vriend niet. Midden november 2015 werd het huwelijk tussen de man en de vrouw voltrokken. Zij trouwden in algehele gemeenschap van goederen. Niet veel later in november zijn zij samen bij de notaris geweest om over onterving van beide dochters van de vrouw te spreken. Een maand later kreeg de huisarts van de vrouw het advies van de GGZ om een melding te doen bij Veilig Thuis, omdat iedereen bij de vrouw werd weggehaald door de man. In januari 2016 heeft de notaris het testament van de vrouw definitief aangepast, in die zin dat beide dochters van de vrouw werden onterfd en de man werd benoemd tot enige én algehele erfgenaam van de vrouw. Niet veel later, februari 2016, was de vrouw in een kledingzaak op zoek geweest naar haar huisarts.

Oordeel rechtbank
Dit was voor de dochters van de vrouw de druppel die de emmer deed overlopen en besloten naar de rechter te gaan, om het huwelijk ongeldig te laten verklaren tot aan het moment van de voltrekking van het huwelijk. Hierdoor zouden alle handelingen, zoals de onterving, ook ongeldig verklaard worden. In haar uitspraak van 16 november 2015, verklaarde de rechtbank het huwelijk tussen de vrouw en de man ongeldig.

Kort samenvattend stelde de man dat de rechtbank de feiten niet juist had vastgesteld en dat er onwaarheden in stonden. Immers, het leeftijdsverschil tussen de man en de vrouw was niet heel groot, maar 15 jaar, en de vrouw leek veel jonger dan haar kalenderleeftijd. Vanaf de aanvang van de relatie waren de man en de vrouw al dol op elkaar en juist op verzoek van de vrouw, is hij twee weken na hun ontmoeting al bij haar gaan wonen. Ook vertelde de man dat de vrouw in zijn ogen na het ongeval in september 2015 “anders reageerde dan normaal”.

Oordeel hof
Het hof is het met de rechtbank eens dat de vrouw op het moment van het huwelijk niet in staat was hierover een eigen, zelfstandige afweging te maken. Uit onderzoek en verklaringen van deskundigen is komen vast te staan dat de vrouw leed aan dementie en niet in staat was dit soort ingrijpende beslissingen te nemen. Het hof bevestigde daarom de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van vorig jaar.