Geen sollicitatie = Geen alimentatie?

5 mei 2017

De hoofdregel is dat iedereen in zijn/haar eigen levensonderhoud voorziet. Bij ex-echtgenoten kan het echter zo zijn dat de ene ex nog (voor een deel) moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de andere ex, als diegene daar zelf nog niet volledig toe in staat is.

In een zaak bij het Hof waren partijen al in 2011 uit elkaar gegaan, en de kinderen zijn al meerderjarig. De vrouw ontving sinds de scheiding een partneralimentatie naast een uitkering vanuit de gemeente. Met deze 2 bedragen samen had zij niet voldoende om dezelfde mate van welstand aan te houden zoals dat zij gewend was ten tijde van het huwelijk. De man was van mening dat de vrouw zelf meer activiteiten had moeten ondernemen om wel in deze behoefte te gaan voorzien, bijvoorbeeld door te gaan solliciteren. Het Hof had in een eerdere zaak ook helder aan de vrouw te kennen gegeven dat zij zelf inkomen zou moeten gaan verwerven. Sinds de scheiding werkte de vrouw niet en zij had ook niet gesolliciteerd.

Het Hof was het inmiddels met de man eens: de vrouw had te weinig actie ondernomen om weer in haar eigen levensonderhoud te voorzien, ook doordat zij niet of nauwelijks had gesolliciteerd. Er waren inmiddels jaren verstreken, waarin van de vrouw verwacht mocht worden dat zij zelf zou gaan voorzien in haar inkomen. Als zij actie had ondernomen om inkomen te gaan verdienen, had zij zeer waarschijnlijk al geruime tijd deels in haar behoefte kunnen gaan voorzien. De argumenten van de vrouw, namelijk dat zij stressklachten had waardoor ze niet kon werken, waren volgens het Hof niet genoeg onderbouwd. Het Hof heeft de partneralimentatie op nihil gesteld, waardoor de man niet langer partneralimentatie hoefde te betalen.

Vergaande consequenties voor de vrouw, omdat zij naar de mening van het Hof nalatig was geweest om te voorzien in haar eigen levensonderhoud.
Klik hier voor de gehele uitspraak van het hof.

Hebt u vragen over partneralimentatie, eventuele nihilstelling daarvan of anderszins? De advocaten van Putters staan u graag te woord. Neem contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek!