Alimentatiebedrag wijzigen?

9 augustus 2017

Een veel gevraagd verzoek aan ons kantoor is de wijziging van de hoogte van de partner- of kinderalimentatie. In onderstaande uitspraken leest u hoe deze verzoeken wordt behandeld.

Rechtbank Limburg, 20 juli 2017
In deze zaak betaalt de man na echtscheiding kinder- en partneralimentatie. De vrouw vindt de partneralimentatie te laag en wil dat de deze wordt verhoogd. Zij dient hiertoe een verzoek tot wijziging van de door de man te betalen partneralimentatie in. De man werpt tegen dat de vrouw een verdiencapaciteit heeft. De verdiencapaciteit van de vrouw is wat de vrouw zou kunnen verdienen als zij zou werken.

De rechtbank deelt de mening van de man. De vrouw heeft tijdens het huwelijk namelijk gewerkt als schoonmaakster. Na het uiteengaan van partijen is het de bewuste keuze van de vrouw geweest om niet te werken of te solliciteren.

Volgens de rechtbank staat niets de vrouw in de weg om te gaan werken. De zoon van partijen is immers meerderjarig en er zijn geen andere omstandigheden gebleken die haar reden geven om geen werk te zoeken. Bovendien zou het met het aantrekken van de economie geen probleem moeten zijn voor de vrouw om betaald werk te vinden, zeker niet in de schoonmaakbranche. De vrouw zou, uitgaande van een fulltime dienstverband bij een schoonmaakbedrijf, minimaal in haar eigen behoefte moeten kunnen voorzien.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de vrouw voldoende tijd heeft gehad om een passende baan te vinden en de alimentatieverplichting van de man wordt op nihil (dus € 0,-) gesteld.

Lees de hele uitspraak hier.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22 juni 2017
In deze zaak zijn de man en de vrouw met elkaar getrouwd geweest. De man betaalt partner- en kinderalimentatie. De man verzoekt om wijziging van zijn alimentatieverplichting, omdat zijn leefsituatie is veranderd.

Na de verbreking van het huwelijk heeft de man lange tijd geen vaste woon- of verblijfplaats gehad en kampte hij met een langdurige cocaïneverslaving. De vrouw was hiervan op de hoogte, omdat de verslaving ook al tijdens het huwelijk bestond. Dit alles heeft een grote negatieve invloed gehad op de financiën van de man. In juni 2013 kreeg de man zijn leven weer op orde en heeft hij zich tot een advocaat gewend met de wens om de partner- en kinderalimentatie te wijzigen.

Het duurde echter tot 18 november 2014 voordat een verzoekschrift tot wijziging bij de rechtbank werd ingediend. Dit kwam omdat de man niet in staat was om de eigen bijdrage te voldoen aan de advocaat. Daarnaast was de man niet in staat om financiële stukken aan te leveren. Uit verschillende stukken blijkt dat de vrouw in 2011 via het LBIO op de hoogte was van de financiële situatie van de man. Bovendien is gebleken dat de toenmalige advocaat van de man de wens van de man tot wijziging van de alimentatie aan de vrouw heeft gemeld.

Al deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat het hof van oordeel is dat de eventuele wijziging ingaat op een datum die is gelegen voor het indienen van het verzoekschrift. Het hof zal daarbij aansluiten bij het moment dat de man zich tot een advocaat wendde. De vrouw wist immers vanaf dat moment dat de man niet aan zijn onderhoudsverplichting kon voldoen en dat de te betalen partner- en kinderalimentatie mogelijk gewijzigd zou worden.

Lees de hele uitspraak hier.