Omgangsregeling in corona-tijden

8 mei 2020

Er leven veel vragen over hoe gescheiden ouders moeten omgaan met de afgesproken omgangsregeling. Geeft het besmettingsgevaar reden om de omgang (tijdelijk) stop te zetten? Mag een kind nog wel naar de andere ouder?  Net als iedere andere situatie die […]

Lees verder

Wettelijke indexering 2020 is 2,5%!

20 december 2019

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud. […]

Lees verder

Voornaamswijziging: is er wel een geldige reden?

10 september 2019

In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat hun voornaam heeft gewijzigd sterk gestegen. Zo wijzigden 503 mensen in 2015 hun voornaam, maar steeg dit aantal in 2018 naar 608. Om welke redenen mag je eigenlijk je voornaam wijzigen […]

Lees verder

Klare taal in de rechtspraak

22 juli 2019

Rechtbanken streven er steeds meer naar om uitspraken te schrijven die voor iedereen begrijpelijk zijn. Niet meer de wollige juristentaal, maar teksten met korte zinnen, makkelijke woorden en een logische opbouw. Op die manier komt een beslissing van een rechter […]

Lees verder

Wettelijke indexering alimentatie in 2019 is 2%!

10 december 2018

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud. […]

Lees verder

Ouderlijk gezag, hoe werkt dat eigenlijk?

21 mei 2018

Waar het vroeger de regel was getrouwd te zijn voordat er kinderen kwamen, wordt sinds 2012 meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen geboren bij ongehuwde ouders. Juridisch brengt dit moeilijkheden met zich mee, omdat vaders en duomoeders, zonder […]

Lees verder

Faillissement aanvragen ≠ geen alimentatie meer betalen

11 mei 2018

Leidt een faillietverklaring van een alimentatieplichtige automatisch tot het op nul stellen (=nihilstelling) van de te betalen alimentatie? In beginsel wel, omdat ervan wordt uitgegaan dat er onvoldoende draagkracht is om alimentatie te betalen. Dit kan anders zijn als de […]

Lees verder

Alimentatie met 1,5% omhoog

9 november 2017

Alle alimentatiebedragen dienen op grond van de wet ieder jaar te worden geïndexeerd. Dit geldt dus voor zowel kinder- als partneralimentatie. Hierbij maakt het niet uit of u deze bedragen samen hebt afgesproken of dat de rechter deze heeft bepaald. […]

Lees verder

Happily ever after, of toch niet?

26 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch het huwelijk tussen een 71-jarige vrouw en een 15 jaar jongere man ongeldig verklaard. De dochters van de vrouw hadden de rechter verzocht het huwelijk ongeldig te verklaren, omdat zij van mening […]

Lees verder

Geen toestemming = geen reis

29 september 2017

Wist u dat u altijd toestemming van de achterblijvende ouder nodig hebt als u samen met uw kind op reis gaat? Wanneer u met vakantie wilt met uw minderjarige kind en de andere ouder blijft thuis, dan kan dit problemen […]

Lees verder

Achternaamswijziging (minderjarige) kinderen

6 september 2017

In geval van een scheiding, komt het vaak voor dat kinderen een andere achternaam hebben dan de ouder. Dit kan lastig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties, als bij de douane verwarring ontstaat, omdat de ouder niet dezelfde achternaam heeft als de […]

Lees verder

Eigen onderneming en scheiden?

11 augustus 2017

Wat wij vaak in de praktijk tegenkomen is dat pas bij een scheiding afspraken worden gemaakt over de verdeling van de onderneming. Indien vooraf niets of weinig is geregeld, lopen de kosten van de echtscheiding al snel hoog op. Het […]

Lees verder

Alimentatiebedrag wijzigen?

9 augustus 2017

Een veel gevraagd verzoek aan ons kantoor is de wijziging van de hoogte van de partner- of kinderalimentatie. In onderstaande uitspraken leest u hoe deze verzoeken wordt behandeld. Rechtbank Limburg, 20 juli 2017 In deze zaak betaalt de man na […]

Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

21 juli 2017

Een beperkte gemeenschap van goederen wordt vanaf 1 januari 2018 de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Na de voltrekking van een huwelijk ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer, maar zullen een aantal vermogensbestanddelen hier voortaan buiten vallen. De […]

Lees verder

Ontslagvergoeding en partneralimentatie

14 juni 2017

Over het algemeen wordt van een alimentatieplichtige verwacht dat hij zijn ontslagvergoeding aanwendt om zijn WW-uitkering, dan wel zijn lagere salaris, aan te vullen tot het niveau van zijn oude salaris om hiermee aan zijn alimentatieplicht te kunnen blijven voldoen. […]

Lees verder

Geen sollicitatie = Geen alimentatie?

5 mei 2017

De hoofdregel is dat iedereen in zijn/haar eigen levensonderhoud voorziet. Bij ex-echtgenoten kan het echter zo zijn dat de ene ex nog (voor een deel) moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de andere ex, als diegene daar zelf […]

Lees verder

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

27 januari 2017

Uit een recente uitspraak blijkt dat het mogelijk is om de termijn van de partneralimentatie te limiteren, dat wil zeggen: in duur te beperken. Hieronder leest u een interessante uitspraak van de Rechtbank Den Haag: de termijn van de partneralimentatie […]

Lees verder