Stelen van de baas: belangrijkste reden voor ontslag op staande voet

31 oktober 2017

Uit inventarisatie van de gepubliceerde rechtszaken over ontslag op staande voet blijkt dat stelen van de baas verreweg de meest aangevoerde grond is voor dit ontslag. Het gaat hierbij vaak om zogenaamde ‘bagateldelicten.’ Het ontslag wordt dan gegeven voor diefstal van relatief weinig waardevolle spullen. Fraude en conflicten over de re-integratie van zieke werknemers zijn naast diefstal veelvoorkomende redenen voor ontslag op staande voet.

Gevolgen werknemer
Één op de 55 arbeidsovereenkomsten wordt beëindigd middels ontslag op staande voet. Dit blijkt uit de werkgevers enquête van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Voor werknemers is het ontslag op staande voet zeer ingrijpend. Het UWV ziet ontslag op staande voet namelijk als ‘verwijtbaar werkloos worden’ en biedt de ex-werknemer op basis hiervan geen WW-uitkering. Bovendien kan een werknemer na ontslag op staande voet tijdelijk geen aanspraak maken op gemeentelijke bijstand.

Een werknemer zal zich dus niet zonder meer bij het ontslag neerleggen en het ontslag op staande voet aanvechten. Werkgevers vermijden echter graag een gang naar de rechter, omdat een rechterlijke toets voor ontslag op staande voet met name positief uitvalt voor de werknemer. Een werknemer moet volgens de rechter een grove misstap hebben gemaakt, voordat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Vernietigen ontslag op staande voet
Zo werd in deze uitspraak van de rechtbank Limburg een ontslag op staande voet van een Action-medewerker vernietigd. De rechtbank vond dat de reden tot het ontslag op staande voet, namelijk het tijdens werktijd nuttigen van een zak chips uit de schappen van de Action, niet in gerechtvaardigde verhouding stond tot de gevolgen die het ontslag voor de alleenstaande ouder zou hebben. De rechtbank oordeelde dat een minder verstrekkende maatregel, bijvoorbeeld een ernstige waarschuwing hier had kunnen volstaan.

Uit andere uitspraken wordt duidelijk dat diefstal door een medewerker of het zich toe-eigenen van artikelen of producten met een zeer geringe of verwaarloosbare waarde, onder bepaalde omstandigheden tot ontslag op staande voet kan leiden, maar dat dit iets anders is dan dat altijd bij iedere geringe overtreding van haar huisregels en ongeacht individuele omstandigheden van de werknemer ontslag op staande voet moet volgen.

Ontslag op staande voet als drukmiddel
Het ontslag op staande voet wordt door werkgevers mede hierom gebruikt als drukmiddel om onderhandelingen in gang te zetten. Die onderhandelingen eindigen meestal in een vaststellingsovereenkomst, waarbij de werkgever het ontslag op staande voet intrekt, maar de arbeidsovereenkomst alsnog beëindigt. De werkgever ontloopt hiermee een rechtszaak. Uit de praktijk blijkt dat partijen er op deze manier vaak samen uitkomen.

Heeft u hulp nodig bij de onderhandelingen met uw werknemer over ontslag of bent u als werknemer op staande voet ontslagen en wilt u dit ontslag aanvechten? Neem contact op met een van onze advocaten!

P.S.: Lees hier nog een uitspraak waar diefstal door een werknemer van de Bijenkorf van twee kledingstukken leidt tot ontslag op staande voet.