Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

21 juli 2017

Een beperkte gemeenschap van goederen wordt vanaf 1 januari 2018 de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Na de voltrekking van een huwelijk ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer, maar zullen een aantal vermogensbestanddelen hier voortaan buiten vallen.

De beperking houdt in dat alleen het vermogen dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd onder het gemeenschappelijk vermogen valt. Het vóórhuwelijkse vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen. Volgens de wetgever zal het wettelijke stelsel zo beter aansluiten bij wat de meerderheid van de bevolking wenselijk vindt.

Nederland kent sinds 1838 als basisstelsel voor het huwelijksvermogensrecht de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al het persoonlijk bezit en de voor het huwelijk gemaakte schulden vanaf het moment van de huwelijkssluiting ook eigendom worden van de huwelijkspartner. Na echtscheiding wordt men ook voor de helft aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die de ander heeft gemaakt en wordt het gemeenschappelijk vermogen fiftyfifty verdeeld. Dit is anders als echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk door het maken van huwelijkse voorwaarden van dit stelsel zijn afgeweken.

Zoals blijkt uit Europees onderzoek is het percentage vóórhuwelijkse huwelijkse voorwaarden nergens zo hoog als in Nederland. Sinds de invoering van het basisstelsel wordt er steeds vaker van de algehele gemeenschap van goederen afgeweken. In vrijwel alle huwelijkse voorwaarden wordt ten minste het voorhuwelijkse vermogen, de erfrechtelijke verkrijgingen en de giften van de boedelmenging uitgesloten.

De wetgever denkt dat dit komt doordat men in vermogensrechtelijk opzicht anders naar het huwelijk is gaan kijken. Er bestaat dan ook een groot draagvlak voor de voorgestelde wijzigingen. Uit onderzoek van Netwerk Notarissen onder 3000 aanstaande echtgenoten is namelijk gebleken dat 61% van hen bij echtscheiding de bezittingen die ieder vóór het huwelijk had niet met elkaar wil delen; 74% wil bij echtscheiding de schulden die ieder voor het huwelijk had niet met elkaar delen en 91% wil bij echtscheiding de erfrechtelijke verkrijgingen en giften niet met elkaar delen.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht zal dus beter aansluiten bij de hedendaagse rechtsopvattingen en de gangbare rechtspraktijk. De wijziging betekent echter niet dat men vanaf 1 januari 2018 niet meer in algehele gemeenschap van goederen kan trouwen. De mogelijkheid tot trouwen in algehele gemeenschap van goederen blijft gewoon bestaan en kan in de huwelijkse voorwaarden bij de notaris worden vastgelegd.

De nieuwe regeling vereist wel enige administratie. Ondanks dat er geen administratieplicht geldt, is dit wel nodig. Wanneer er tussen de echtgenoten een geschil bestaat aan wie van hen een goed toebehoort, moet namelijk bewezen worden wie recht heeft op dit goed. Lukt dat niet, dan is de regel dat die zaken in een eventuele rechtszaak tot het gemeenschappelijk vermogen worden gerekend.

Heeft u vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht en wilt u weten wat dit voor u betekent? De advocaten van Putters staan u graag te woord. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek!