Kindvriendelijke rechtspraak: rechter zegt jij en jou!

6 september 2017

Beste Anna,

Jouw ouders zijn bezig om te gaan scheiden en zij hebben afspraken gemaakt over de manier waarop zij na de scheiding voor jou zullen zorgen. Je moet daarbij denken aan afspraken zoals bij wie jij gaat
wonen en hoe vaak en hoe lang je naar de ouder toegaat bij wie je niet woont. Als je met de rechter wilt praten, kan dit op maandag 14 augustus 2017 om 15:30 uur, in het gebouw van de rechtbank.

Met vriendelijke groet,

De griffier

Bovenstaande brief is een voorbeeld van hoe rechters communiceren naar kinderen. Vooral in echtscheidingszaken zijn nogal eens minderjarige kinderen betrokken. Het is voor hen erg lastig om de echtscheiding van hun ouders te begrijpen en de afspraken die worden gemaakt te volgen. Volgens internationale regels heeft elk kind het recht om zijn of haar mening te geven. Naar deze mening moet goed worden geluisterd, rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Ook is bepaald dat het belangrijk is dat een kind hoort wat er met zijn of haar mening is gedaan.

Hoorrecht minderjarig kind
Bovenstaande brief sluit dus goed aan bij de internationale wetten en regels. In een procedure tot echtscheiding hebben minderjarigen vanaf 12 jaar namelijk het recht te worden gehoord door de rechter. Dit hoorrecht wordt ingevuld door het kind op de rechtbank uit te nodigen voor een gesprek, waarbij de ouders niet aanwezig zijn. Tijdens het gesprek vraagt de rechter bijvoorbeeld bij wie het kind het liefst zou willen wonen of hoeveel tijd het kind bij een van de ouders wil blijven. Als het kind 16 of 17 jaar is, wordt ook de kinderalimentatie besproken.

Speciale website voor kinderen
Het is voor de kinderen (en de ouders) vaak lastig om een voorstelling te maken hoe dit gesprek in zijn werk gaat. De rechtbank heeft om deze reden een eigen website voor kinderen gemaakt. Op deze website wordt alle informatie over echtscheidingen in Jip- en Janneketaal uitgelegd. Fijn voor de kinderen, maar ook een hulp voor de ouders om de procedure aan de kinderen uit te leggen en hen gerust te stellen over het gesprek.

Geen verplicht gesprek
Het kind is niet verplicht zich door de rechter te laten horen. Het kind kan namelijk een brief naar de rechtbank te schrijven om uit te leggen wat het kind het liefste wil na de scheiding. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt deze mogelijkheid ook. Zij hebben geen hoorrecht, maar de rechter neemt hun brieven wel in behandeling. De rechter neemt de mening van het kind mee in de uiteindelijke beslissing en zal altijd in het belang van het kind beslissen. Dit betekent echter niet dat de rechter automatisch de mening van het kind volgt.

Zelfstandig verzoek
Het is ook mogelijk dat het kind zelf een verzoek indient bij de rechtbank, volgens de informele rechtsingang. Dit kan middels een brief of telefoongesprek. De rechter nodigt het kind vervolgens uit voor een gesprek, waarin gekeken wordt of het nodig is om het verzoek met de ouders te bespreken. De beslissing op een verzoek moet worden uitgelegd op een manier die het kind begrijpt. Er kan dan een ‘kindvriendelijke uitspraak’ worden gedaan.

Lees hier een voorbeeld van een kindvriendelijke uitspraak op het verzoek van een kind dat liever bij haar vader wilde wonen.

Heeft u vragen over het hoorrecht van uw kind of over andere zaken waar uw kinderen? Onze advocaten staan u graag te woord in een vrijblijvend gesprek!