Hoe moeten ouders én stiefouders de kosten van de kinderen verdelen?

26 oktober 2017

Na een scheiding is opnieuw geluk vinden in de liefde een fijne ontwikkeling, maar een nieuw huwelijk brengt wel consequenties met zich mee. Als ouders uit elkaar gaan en er komt een nieuwe partner in beeld, heeft dit behalve impact op het gezinsleven ook financiële gevolgen. Een huwelijk of samenleving schept namelijk een verplichting voor de nieuwe echtgenoot om te voorzien in het levensonderhoud voor de minderjarige kinderen.

In onderstaande uitspraak leest u hoe de rechter de bijdrage van de stiefouder heeft berekend.

De feiten
Man en vrouw hebben een relatie met elkaar gehad en uit die relatie is een minderjarig kind geboren. De vrouw oefent het gezag uit over de minderjarige en de man heeft het kind erkend. De kosten van het kind bedragen € 705,- per maand.

Het kind woont bij de vrouw en zij is opnieuw getrouwd. De vrouw heeft een netto besteedbaar inkomen van € 1536,- per maand en dat van de man is € 3144,- per maand.

Onderhoudsplicht nieuwe echtgenoot
Door zijn huwelijk en samenleving met de vrouw is de nieuwe echtgenoot onderhoudsplichtig voor het kind geworden. Om de draagkracht van ouders te bepalen, neemt de rechter het besteedbaar netto-inkomen van de ouders als uitgangspunt. Dit geldt dus ook voor de bepaling van het bedrag dat de stiefouder verplicht is te betalen voor het onderhoud van het kind. Ook aan de zijde van de nieuwe echtgenoot neemt de rechter zijn netto besteedbaar inkomen tot uitgangspunt bij het bepalen van zijn draagkracht. Het netto besteedbaar inkomen van de nieuwe echtgenoot bedraagt € 3034,- per maand.

Gelijke rang voor alle onderhoudsplichtigen
De wet bepaalt dat er geen rangorde bestaat indien er meerdere personen zijn met een onderhoudsplicht. Hoe hoog het bedrag van de te betalen kinderalimentatie per ouder is hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij de relatie tussen de stiefouder en het kind een belangrijke factor is.

In dit geval was er sprake van regelmatig contact tussen de vader en het kind en de nieuwe partner van de vrouw is pas sinds korte tijd stiefouder van het kind. Zowel de draagkracht van de man als de draagkracht van de stiefouder zijn toereikend om in de behoefte van de minderjarige te voorzien.

Verdeling op basis van omstandigheden van het geval
Wanneer de draagkracht van de drie onderhoudsplichtigen als uitgangspunt wordt genomen, zal dit betekenen dat een aanzienlijk deel van de kinderalimentatie voor rekening van de stiefouder komt. De rechter vindt dit in het licht van de omstandigheden van het geval niet redelijk en bepaalt dat de stiefouder 1/3 deel van de kinderalimentatie betaalt en de overige 2/3 wordt verdeeld tussen de man en de vrouw, waarbij hun draagkracht wel het uitgangspunt is voor die verdeling. De rechter beslist uiteindelijk dat de stiefouder € 235,- en de man en de vrouw respectievelijk € 408,- en € 62,- per maand moeten bijdragen aan de kosten van het kind.

Heeft u een nieuwe partner en bent u benieuwd wie welke bijdrage voor de kinderen zal moeten betalen? Onze advocaten staan u graag te woord in een vrijblijvend gesprek.