Geen toestemming = geen reis

29 september 2017

Wist u dat u altijd toestemming van de achterblijvende ouder nodig hebt als u samen met uw kind op reis gaat?

Wanneer u met vakantie wilt met uw minderjarige kind en de andere ouder blijft thuis, dan kan dit problemen geven bij de douane. De Koninklijke Marechaussee besteedt naast de reguliere controle aan de grens namelijk bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen.
Dit wordt gedaan om internationale kinderontvoering tegen te gaan. Als het gaat om een begeleide minderjarige, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassenen het ouderlijk gezag hebben. Als het gaat om één begeleider wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de andere gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de reis. Dit geldt voor álle met het gezamenlijk gezag belaste ouders. Het maakt in dit geval niet uit of u getrouwd, geregistreerd partners of ex-partners bent. Reizen zonder toestemming van de gezaghebbende ouders kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Koninklijke Marechaussee een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.

Het aantonen van de toestemming is echter vormvij. Het meebrengen van het toestemmingsformulier is dus niet verplicht, maar slechts een advies om de controle bij de grens gemakkelijker te maken. U mag de toestemming ook op een andere manier aantonen.

In het geval dat u en uw partner uit elkaar zijn, is het helaas mogelijk dat uw partner weigert toestemming te verlenen voor de vakantie. Het kan ook zo zijn dat de andere ouder geheel onvindbaar is, waardoor de toestemming niet gevraagd kan worden. In dergelijke gevallen kan toestemming gevraagd worden aan de rechter, zodat u alsnog zorgeloos samen met uw kind op vakantie kan. Wij helpen u uiteraard graag met het aanvragen van deze toestemming!

Heeft u te maken met een soortgelijke kwestie, wellicht niet meer voor deze zomervakantie, maar voor een andere vakantie aankomend jaar? Neemt u gerust contact op met een van onze advocaten!