Even leuk een foto van je kind op Facebook plaatsen, dat mag niet zomaar altijd!

22 november 2017

Een gescheiden vader uit Twente mag op het internet via Facebook of een andere social mediasite geen foto’s van zijn 2-jarig kind meer plaatsen. Dat oordeelde de kinderrechter van Almelo op 18 september 2017 op verzoek van de moeder van het kind.

Hoewel de rechter vond dat het in het huidige digitale tijdperk gebruikelijk is dat de vader foto’s wilde delen van zijn kind via internet, oordeelde de rechter dat als de met gezag belaste moeder niet wilde dat foto’s en filmpjes publiekelijk werden gemaakt, vader dat dan niet moest doen. Dat was zelfs een strafbaar feit. De moeder oefende alleen het gezag uit over het kind. Het argument van de vader, dat zijn Facebookprofiel was afgeschermd en hierdoor alleen zijn vrienden en familie de foto’s konden zien, woog niet op tegen het argument van de moeder. De moeder was er namelijk principieel op tegen dat er foto’s van het nu nog minderjarige kind op internet verschenen. Volgens de moeder waren deze foto’s onmogelijk weer te verwijderen en was zij op die manier bang “de controle te verliezen.”

Oordeel rechtbank
De rechter erkende het standpunt van de moeder, maar in een tikje ongelukkige bewoordingen:
“Echter, op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze eigendom van Facebook. Facebook kan de foto bijvoorbeeld doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto opeens opduikt in een reclamecampagne of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degene die de foto heeft geplaatst heeft er dan geen controle meer over.”

De rechter deelde het standpunt van de Raad dat de ouders van ver waren gekomen. Na een lange en moeizame weg waren zij er uiteindelijk in geslaagd om overeenstemming te bereiken over hun geschilpunten. “Het mag niet zo zijn dat het plaatsen van foto’s van het kind op Facebook een (nieuw) struikelblok vormt.” De rechter adviseerde de “trotse vader” gebruik te maken van alternatieven, “zoals een plakboek, een telefoon of computer.”

Andere gevallen
In 2009 verbood een rechter ook al een vader om foto’s van zijn 5-jarig kind via internet te delen. Dat ging toen om de inmiddels uitgestorven social mediasite Hyves. Anders dan in deze zaak, mocht de man wel foto’s blijven delen in een afgeschermd gedeelte van zijn profiel.

Steeds vaker speelt bij omgangsregelingen de vraag hoe moet worden omgegaan met kinderfoto’s op social media. In principe is het simpel: u dient als ouders rekening te houden met de privacy van uw kind. Dit volgt uit artikel 16 van het VN-Kinderrechtenverdrag. U dient zich dus bij elke foto een afweging te maken of het de privacy van uw kind wel waard is.

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u weten in hoeverre foto’s van uw kind(eren) door uw ex-partner op een social mediasite mogen worden geplaatst? Onze advocaten beantwoorden graag uw vragen!