Eigen onderneming en scheiden?

11 augustus 2017

Wat wij vaak in de praktijk tegenkomen is dat pas bij een scheiding afspraken worden gemaakt over de verdeling van de onderneming. Indien vooraf niets of weinig is geregeld, lopen de kosten van de echtscheiding al snel hoog op. Het is dus belangrijk om voordat u gaat trouwen na te denken over een eventuele echtscheiding.

Er zijn een aantal zaken van belang om na te gaan wat er met uw bedrijf gebeurt na een scheiding. Vast moet komen te staan of de onderneming tussen beide partners verdeeld moet worden. Dit is afhankelijk van wat is vastgelegd bij het aangaan van het huwelijk.

Het bedrijf valt in ieder geval onder het te verdelen vermogen als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden of getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen. Bij samenwoners, geregistreerd partners met voorwaarden en gehuwden met voorwaarden behoort de onderneming vaak tot het vermogen van één van beiden.

Als in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, kan het zo zijn dat de onderneming onder het verrekenbeding valt. Dit betekent dat de waarde van de onderneming geheel of gedeeltelijk verrekend moet worden met de ex-partner.

Er zijn twee verschillende verrekenbedingen, het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding het verschil hiertussen is dat bij de een de verdeling plaatsvindt tijdens het huwelijk en bij de ander bij een scheiding. Indien het periodiek verrekenbeding up-to-date is, geeft dit bij een scheiding direct duidelijkheid over de verdeling van de onderneming. De echtscheiding zal hierdoor in veel gevallen minder kostbaar zijn.

De waarde van de onderneming wordt vaak vastgesteld door een accountant. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, kunnen er onder andere betaalafspraken gemaakt worden met de partner om de kosten te spreiden of kan de niet-deelnemende partner aandelen krijgen in de onderneming.

Wilt u weten waar u als ondernemer op moet letten bij een echtscheiding of wat u bij uw huwelijk al moet/kunt regelen neem dan gerust contact met ons op!