Achternaamswijziging (minderjarige) kinderen

6 september 2017

In geval van een scheiding, komt het vaak voor dat kinderen een andere achternaam hebben dan de ouder. Dit kan lastig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties, als bij de douane verwarring ontstaat, omdat de ouder niet dezelfde achternaam heeft als de kinderen waarmee hij of zij reist. Het wijzigen van de achternamen van de kinderen kan in deze gevallen een oplossing zijn. Lees hier welke voorwaarden hiervoor gelden en welke procedure gevolgd moet worden.

Het wijzigen van de achternaam van een minderjarig kind kan slechts in beperkte gevallen en onder strenge voorwaarden. Ten eerste is vereist dat de wettelijke vertegenwoordigers van het kind de aanvraag tot naamwijziging ondertekenen. Dit zijn degenen die het ouderlijk gezag hebben, vaak de ouders van het kind.

Indien het gaat om een kind van twaalf jaar of ouder is het naast de ondertekening door de wettelijke vertegenwoordigers vereist dat de minderjarige zelf instemt met de naamswijziging. Het kind vult hiertoe de ‘Verklaring instemming minderjarige’ in. Samen met het verzoek wordt ook een verklaring ingediend van degene wiens naam wordt gevraagd. Ook deze persoon moet immers instemmen met de naamswijziging.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de naam van het kind worden gewijzigd in de naam van een andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na een scheiding of verbreking van samenleving, de naam van de partner van de ouder, als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt of de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt. Er moet in deze gevallen wel voldaan zijn aan de verplichte verzorgingstermijn van ten minste vijf jaar bij een kind jonger dan twaalf jaar en ten minste drie jaar bij een kind van twaalf jaar of ouder.

De naamswijziging gaat via het ‘Aanvraagformulier Naamswijziging’ dat wordt ingediend bij Justis. Justis is een screeningsautoriteit die de verzoeken namens de minister van Veiligheid en Justitie beoordeelt. U heeft dus geen advocaat nodig voor het indienen van een verzoek tot wijzigen van de achternaam. De procedure is echter niet gratis. De kosten bedragen minimaal € 835,- en bij afwijzing van het verzoek krijgt u het betaalde bedrag niet terug.

De beoordeling door Justis is altijd in het belang van het kind. Zo wordt gekeken naar welke effect de naamswijziging op het gezin zal hebben en of deze veranderingen door het kind worden geaccepteerd. Ook wordt beoordeeld of het kind voldoende is voorgelicht omtrent zijn afkomst en welke rol beide ouders in het leven van het kind hebben. Dit zijn relevante gegevens voor de afweging van de belangen van het kind bij de naamswijziging tegenover de eventuele bezwaren van een of beide ouders tegen de naamswijziging. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal twintig weken na indiening van de aanvraag.

Ondertekent één van de ouders de aanvraag niet, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Als één van beide ouders weigert in te stemmen met de aanvraag, moet eerst een procedure worden gevoerd bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen. Wanneer deze vervangende toestemming wordt afgegeven, kan het verzoek alsnog worden ingediend zonder medewerking van de andere ouder. Voor deze procedure heeft u wel een advocaat nodig.

Soms kan beter gewacht worden tot het kind meerderjarig is. Het kind kan namelijk zelf de aanvraag indienen vanaf de leeftijd van 18 jaar. De wettelijke vertegenwoordigers hoeven dan niet mee te tekenen. Houd u er in alle gevallen rekening mee dat de procedure voor minderjarige kinderen een emotioneel belastende procedure is, zeker als de andere ouder het er niet mee eens is.
Voor meer informatie over de indiening van een naamswijziging en de benodigde documenten klik hier.

Wilt u advies over de haalbaarheid van het verzoek tot naamswijziging of heeft u vragen over het wijzigen van een achternaam of over de procedure, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten!