Ziek en zonder toestemming met vakantie: eveneens ontslag op staande voet

1 augustus 2019

Een zieke werkneemster, die ondanks duidelijke waarschuwingen al meerdere keren de controlevoorschriften bij ziekte niet heeft nageleefd, vraagt aan haar werkgever geen toestemming om op vakantie te gaan. Ze gaat wel op vakantie, ruim 7 weken maar liefst.

Tijdens een voorafgaande controle had de bedrijfsarts gemeld medisch gezien geen bezwaren te hebben voor de voorgenomen vakantie van 4 weken. Maar ook dat werknemer daarvoor wel nog toestemming moest vragen bij haar werkgever. Die werkgever wist echter nergens vanaf en komt er pas achter dat de werkneemster op vakantie is als zij niet verschijnt bij een afspraak bij de arbeidsdeskundige. 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt (zie hier) dat als de werkneemster al moet worden gevolgd in haar stelling dat zij uit de bedrijfsarts-mededeling mocht afleiden dat zij toestemming had om op vakantie te gaan, die toestemming volgens haar eigen stelling maar geldt voor 4 (en dus niet voor 7) weken. Dat werkneemster nog ruim voldoende verlofdagen tegoed had voor het opnemen van de totale vakantie, werd niet van belang geacht. Het is aan de werkgever om, met inachtneming van de daarvoor geldende regels: zoals in beginsel de vakantiewens van werknemers, om vakantie vast te stellen.

Het zonder toestemming voor lange tijd op vakantie zijn gegaan, in combinatie met het niet naleven van de controlevoorschriften bij ziekte, leverde een dringende reden voor ontslag op staande voet op.