Een vakantiedag: (€) waardevol?

9 augustus 2017

Bij het einde van een dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Middels dit nieuwsbericht leggen wij u graag uit wat de waarde is van een vakantiedag in economische zin.

Einde dienstverband en vakantiedagen
Volgens de wet (artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek) heeft een werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen. Dit geldt overigens ook voor een vaststellingsovereenkomst, waarbij partijen met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen. Partijen kunnen in een vaststellingsovereenkomst afspraken maken over de uitbetaling van de vakantiedagen. In de overeenkomst wordt bijvoorbeeld opgenomen dat de werknemer nog recht heeft op een uitbetaling van x-aantal vakantiedagen.

Berekening van de waarde van een vakantiedag
De waarde van een vakantiedag wordt berekend aan de hand van “het vakantieloon” van de werknemer. Volgens het Europese Hof van Justitie bestaat het vakantieloon uit een aantal componenten. Naast het basissalaris van de werknemer dient er namelijk ook rekening gehouden te worden met een 13e maand, het vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslagen.

Rechtbank Groningen: bonus/winstregeling en het werkgeversdeel pensioenpremie tellen ook mee
In een uitspraak van Rechtbank Groningen van 28 februari 2017 blijkt dat er meerdere componenten zijn toegevoegd aan het begrip “vakantieloon”. Rechtbank Groningen oordeelde namelijk dat de bonus/winstregeling en het werkgeversdeel pensioenpremie ook deel uit maken van de waarde van een vakantiedag.

De casus is als volgt:

Werknemer heeft ontslag aangevraagd bij zijn werkgever en heeft volgens artikel 7:641 BW recht op uitbetaling van de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen. In het geschil is de werknemer van mening dat het werkgeversdeel pensioenpremie en de gemiddelde bonus/winstdelingsregeling ook deel uitmaken van het vakantieloon. De rechtbank heeft het verzoek toegewezen met als redenatie dat de werkgever de pensioenpremies over het loon immers ook had moeten afdragen als de werknemer zijn vakantie tijdens het dienstverband had opgenomen. Dit gold ook voor de bonus/winstregeling, omdat de bonussen in verband stonden met de inspanningen van de werknemer. De werknemer ontving uiteindelijk een nabetaling van het vakantieloon van ruim € 55.000,-. Zodoende lijkt rechtbank Groningen het begrip “vakantieloon” in deze uitspraak te hebben verruimd.

Vragen?
Heeft u vragen over uw rechten bij het beëindigen van uw dienstverband of anderszins? De advocaten van Putters staan u graag te woord. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek!