Seminars Wet Arbeidsmarkt in Balans 11 en 13 september 2019

30 augustus 2019

Op 1 januari 2020 treedt opnieuw nieuwe arbeidsrechtwetgeving in werking. Graag praten wij u daarover bij. U bent van harte uitgenodigd om één van onze (kosteloze) Wet Arbeidsmarkt in Balans-seminars “Een geluk bij een ongeluk!” bij te wonen. Tijdens deze seminars wordt u in 1,5 uur op hoofdlijnen door de aanstaande wijzigingen heen geloodst, zodat u optimaal bent voorbereid op de benodigde aanpassingen per 1 januari a.s., maar ook gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de nieuwe regels misschien wel voor uw onderneming bieden.

U kunt zich via hier aanmelden voor één van de bijeenkomsten die op ons kantoor (Spijksedijk 28f in Gorinchem) worden georganiseerd op:
– woensdagochtend 11 september a.s. van 08.00 tot 09.30 uur (inclusief ontbijt);
– vrijdagmiddag 13 september a.s. van 15.30 tot 17.00 uur (met aansluitend borrel).
 
Een kort inzicht in wat er tijdens de bijeenkomsten sowieso aan bod komt:

  • De introductie van een combinatie-ontslaggrond, waardoor ontslag van vaste medewerkers weer wat eenvoudiger (maar dan soms wel ook wat duurder) wordt.
  • Gewijzigde regelgeving voor de berekening van de transitievergoeding:
    • Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper.
    • Maar ook: voortaan ook al transitievergoeding verschuldigd na contract van maar een paar weken/maanden; zelfs bij ontslag in proeftijd.
  • Oproepkrachten moeten voortaan 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. En toch betaald krijgen als binnen 4 dagen het werk alsnog wordt geannuleerd. En na 12 maanden een contract krijgen voor het gemiddelde aantal in die 12 maanden gewerkte uren.
  • De WW-premie gaat omhoog voor werknemers met een tijdelijk contract.
  • De oude ketenregeling keert terug: het wordt weer mogelijk om 3 tijdelijke contracten voor in totaal 3 jaar aan te bieden.
  • Reminder voor het vóór 1 oktober 2020 indienen van de compensatieaanvraag, waarmee u aan langdurig zieke werknemers terugbetaalde transitievergoeding kunt terugvragen bij en van het UWV.

Wij horen graag of u, en zo ja, wanneer u bij ons seminar kunt zijn!