Ontslag oudere werknemer wordt per 1 januari 2020 (fors) goedkoper

17 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De nieuwe wetgeving voorziet per 1 januari 2020 wederom in diverse aanpassingen op arbeidsrechtelijk gebied.

Nieuwe manier van berekenen ontslagvergoeding

Een van de veranderingen die over iets meer dan een half jaar in werking treedt, ziet op de manier waarop vanaf dan de transitievergoeding berekend moet worden. Nu is het nog zo dat werknemers over de eerste 10 jaar van hun dienstverband 1/6e maandsalaris per blok van 6 volledig gewerkte maanden aan transitievergoeding opbouwen. Vanaf 10 jaar dienstverband is de opbouw 1/4e maandsalaris per half jaar, en werknemers die 50 jaar of ouder zijn bouwen vanaf dan zelfs een 1/2 maandsalaris per volgende 6 gewerkte maanden op (mits bij de werkgever > 25 werknemers in dienst zijn).

Vanaf 1 januari 2020 vervallen beide ‘plussen’ in de berekening voor de oudere en lang in dienst zijnde werknemers. Iedereen, ongeacht leeftijd en de tijd waarvoor al voor de werkgever wordt gewerkt, krijgt vanaf dan nog ‘maar’ 1/3e maandsalaris aan transitievergoeding per volledig gewerkt kalenderjaar. Nieuw is onder andere ook dat de opbouw voortaan niet meer per volledige 6 gewerkte maanden en dus zonder afronding plaatsvindt, maar naar rato van het aantal gewerkte maanden in het kalenderjaar.

Doordat de hogere berekeningswijze vervalt, wordt het ontslag van een oudere werknemer die al lang in dienst is straks fors goedkoper.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking

Op dit moment kost het ontslag van een werknemer van 58 jaar, die 30 jaar in dienst is en € 3.000,- bruto per maand + 8% vakantietoeslag verdient, € 43.200,- bruto aan transitievergoeding.

Bij een ontslag per of na 1 januari 2020, bedraagt de transitievergoeding voor diezelfde werknemer € 32.400,- bruto. Ofwel: bijna € 11.000,- minder.

Het verschil in berekening loopt verder op naarmate een werknemer nog langer in dienst is of meer verdient. In individuele situaties gaat het al snel om vele (tien)duizenden euro’s.

Wachten met ontslag?

Omdat de te betalen ontslagvergoeding lager wordt, kan het – in financiële zin – lonen om waar mogelijk te wachten met ontslag van oudere werknemers tot 1 januari 2020. Wij denken natuurlijk graag met u mee.

Heeft u vragen over de nieuwe transitievergoedingregels die gaan gelden, of wilt u meer informatie over de op handen zijnde nieuwe wetgeving, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 01 83 – 35 67 52 of per e-mail via hellen@puttersadvocatuur.nl.