Ongeluk op vakantie bij risicovolle activiteit: werkgever moet in beginsel volledige loon doorbetalen

6 augustus 2019

Het zal u maar gebeuren. Een van uw werknemers komt vervelend ter landing bij het parasailen of verdraait zijn knie op de piste in Oostenrijk.

Als uitgangspunt geldt dat werkgevers hun zieke werknemers gedurende 104 weken moeten doorbetalen. Dit hoeft alleen niet als de ziekte is ontstaan door ‘opzet’ of ‘bewuste roekeloosheid’. De toets daarvan is zwaar en strikt. En de werkgever moet bewijzen dat de werknemer het ongeluk heeft veroorzaakt met als doel arbeidsongeschikt te raken. U begrijpt wel dat daarvan eigenlijk nooit sprake is en dat de werknemer de gevaarlijke activiteit niet met die reden heeft uitgevoerd. Dus ook als uw werknemer in Duitsland valt met zijn motor of struikelt met badminton op het strand: de kans is groot dat u 100% van zijn loon moet doorbetalen als hij als gevolg daarvan ziek uitvalt. Dit natuurlijk wel alleen als u in afwijking van de wet heeft afgesproken dat tijdens de eerste periode van ziekte 100% in plaats van 70% moet worden doorbetaald. Anders wordt het mogelijk nog als in de toepasselijke cao of in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat alleen het volledige loon wordt doorbetaald, als de arbeidsongeschiktheid niet is ontstaan door schuld of toedoen van de werknemer. Wij denken natuurlijk graag met u mee over de mogelijkheden.