Keten van tijdelijke contracten mag in totaal weer 3 jaar gaan duren

8 juli 2019

Sinds 2015 kunnen werknemers nog maar 3 tijdelijke contracten, die bij elkaar opgeteld niet meer dan 2 jaar mogen duren, krijgen. Vanaf het moment dat de totale keten van arbeidscontracten een periode van 24 maanden overschrijdt, of op het moment dat een werknemer een 4e contract krijgt, is de werknemer automatisch in vaste dienst. Eventuele tussenpozen tussen tijdelijke contracten (van uiterlijk 6 maanden) tellen mee voor de maximumperiode van 24 maanden.

Omdat een werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest sinds 2015 eveneens recht heeft op een ontslagvergoeding (de transitievergoeding) bij een onvrijwillig einde van zijn dienstverband, zien we in de praktijk nu vaak dat er 3 tijdelijke contracten worden aangeboden via de variant: 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden.

Deze variant wordt als gunstig ervaren omdat het eerste contract meer dan 6 maanden duurt en daarin dus een proeftijd kan worden opgenomen. En omdat de totale keten van tijdelijke contracten maar 23 maanden duurt hoeft de werkgever – tot 1 januari 2020! – bij deze variant geen transitievergoeding te betalen als hij het 3e contract niet verlengd. (NB: maar denk wel aan het tijdig aanzeggen van deze niet-verlenging.)

Per 1 januari 2020 wordt het weer mogelijk om werknemers in totaal voor 3 jaar tijdelijke contracten te geven. Het maximumaantal tijdelijke contracten in die periode blijft 3. En om een door-tellende keten te doorbreken, moet er tussen twee opvolgende contracten in beginsel meer dan 6 maanden blijven zitten. Omdat per 1 januari 2020 verder geldt dat al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht bestaat op een transitievergoeding, is niet meer van belang dat de opgetelde duur van de 3 tijdelijke contracten onder de 24 maanden blijft. Althans; het moeten betalen van een ontslagvergoeding kan daarmee niet meer voorkomen worden.

Gelet op het voorgaande zullen naar verwachting in de toekomst ‘oude’ constructies zoals 3 tijdelijke jaarcontracten, terugkeren. Maar let op: omdat vanaf 1 januari a.s. ook een hogere WW-premie gaat gelden voor tijdelijke contracten, kan het eerder aanbieden van een vast contract toch aantrekkelijker (voordeliger) zijn voor de werkgever. Bij vragen over de veranderende regels en hoe daarop nu al te anticiperen bij het verlengen van tijdelijke contracten (wel/niet al voor een totale periode langer dan 24 maanden en let op: bij een einde per of na 1 januari a.s. heeft ook de werknemer die kort in dienst was recht op de transitievergoeding), staan wij u graag te woord. Neem contact op via hellen@puttersadvocatuur.nl of via telefoonnummer: 0183 – 35 67 52.