Hoe om te gaan met een zieke werknemer met overspannenheidsklachten?

29 januari 2018

Sinds 2013 is het beroepsziekte nummer één: werkstress en burn-outklachten. Uit TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) onderzoek is gebleken dat één miljoen Nederlanders gebukt gaan onder dergelijke klachten.

De Arbo Unie heeft op basis van onderzoek uit oktober 2017 onder 475 hogere managers in verschillende sectoren geconcludeerd dat leidinggevenden niet goed begrijpen hoe deze werkstress ontstaat en ten onrechte aannemen dat dit een probleem van de werknemers zelf is waar zij weinig invloed op hebben. Het onderzoek laat zien dat 40% van de leidinggevenden denkt dat hun werknemers nauwelijks stress ervaren en 58% denkt dat de stress voortvloeit uit een te zwaar takenpakket. De Arbo Unie wijst managers op de nodige zelfreflectie, waarbij het belangrijk is om te kijken naar de rol die leidinggevenden zelf spelen in het probleem.
Bron: Financieel Dagblad

Naar aanleiding van deze actuele onderzoeksresultaten geven wij u de volgende tips voor de omgang met een werknemer met overspannenheidsklachten:

1. Neem de klachten van de werknemer serieus!

2. Kijk kritisch naar uw eigen rol.
Hebt u de werkdruk voldoende in de gaten gehouden? Bent u makkelijk benaderbaar? Staat u open voor input van werknemers?

3. Vraag tijdens het re-integratietraject wat u zelf kunt verbeteren om de terugkeer te vergemakkelijken.
Langdurig zieke werknemers vinden het meestal erg lastig om deze stap te nemen en willen hier graag over in gesprek. Betrek hierbij ook de andere collega’s. Vindt de werknemer het fijn als zij op de hoogte zijn, of juist niet?

4. Vraag niet hoe lang het nog gaat duren.

5. Laat regelmatig iets van u horen.
Deze check-in laat de werknemer weten dat u betrokken bent. Bel de werknemer regelmatig op voor een praatje. Dit helpt uiteindelijk om de overgang naar de werkvloer kleiner te maken. Ook kunt u zo bespreken wat de werknemer wil, of terugkeer mogelijk is of uit dienst gaan een betere oplossing is.

Voor nader advies kunt u terecht bij onze advocaten. Naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts kunnen wij u verder richting geven. Zie hiervoor ook ons artikel: Voldoen aan ‘goed werkgeverschap’? Doorloop de juiste stappen bij werknemers met burn-out!